Wanneer zijn de bougies aan vervanging toe?

Het wordt aangeraden om uw bougies te vervangen zodra deze op de grens van hun levensduur komt of om de 3 jaar. Maar het kan voorkomen dat bougies om een of andere reden eerder vervangen moet worden.

Een normale oude bougie uit een goed werkende motor ziet er over het algemeen droog en geelachtig uit. Is dit bij u niet het geval? Dan raden wij u aan om ons langs te komen voor het stellen van een diagnose.


Mogelijke beschadigingen:

 Normale Bougie

Een normale oude bougie:

Zoals te zien is de kleur geelachtig. Deze kleur werd veroorzaakt door brandstofadditieven, die niet helemaal verbranden en is het gevolg van een geregelde, normale verbranding.

 Bougie met afzetting

Afzetting

Afzetting kan ontstaan door een slechte brandstofkwaliteit, een hoog olieverbruik bij mechanisch versleten motoren of door een verbranding van de koelvloeistof bij een beschadigde cilinderkopdichting en daardoor kunnen gloeiontstekingen ontstaan (de afzettingen gloeien na).

 Bougie met isolatorbreuk

Isolatorbreuk

Een isolatorbreuk kan een motorschade tot gevolg hebben. De oorzaak van zulke isolatorbreuken ligt in het feit dat een verkeerd aandraaimoment werd toegepast of dat de bougies voor de inbouw op een harde ondergrond (bijv. de vloer van de garage) zijn gevallen.

 Samengesmolten bougie

Samensmelten

Deze bougie is oververhit raakt en daardoor  zijn de midden- en de massa-elektrode samengesmolten. Dit kan veroorzaakt zijn doordat een verkeerde bougie ingebouwd werd (verkeerde warmtewaarde) of doordat de motor niet goed functioneert (kloppende verbranding of gloeiontsteking).

 bougie met roetaanslag

Roetaanslag

Roetaanslag treedt op, als de bougie vaak onder de zelfreinigingstemperatuur (450 °C) werkt - als er bijvoorbeeld alleen maar korte afstanden gereden worden of als een verkeerde warmtewaarde (te koud) gekozen werd.