Uw Herroepingsrecht

Wij hanteren, onder voorwaarden, een herroepingsrecht voor consumenten met een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product. (Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor zakelijke klanten.)

Voor het retourneren moet u letten op de volgende zaken:

Let op of uw product niet tussen de uitzonderingen staat,
Zorg ervoor dat de producten indien mogelijk in de onbeschadigde, niet beschreven, originele fabrieksverpakking en/of nog ongeopende transparante gesealde verpakking zit,
Zorg ervoor dat de retour compleet, niet gebruikt, niet aangesloten is geweest (ook niet om te testen) en onbeschadigd is, (Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.),
Zorg ervoor dat u uw naam en het retourformulier bij de retourzending aanwezig is.

Mocht u producten of de bestelling willen retourneren en voldoen aan de voorwaarden, handel dan als volgt:
 
Stap 1: Meldt de retour schriftelijk met behulp van ons retourformulier downloaden en invullen, en stuur deze dan per e-mail naar info@luccio.nl

Om dit bestand te openen heeft u een tekstverwerker nodig, bijvoorbeeld Microsoft Office Word of Open Office

Vermeld het ordernummer en betreffende artikelnummer / artikelomschrijving.
Vervolgens ontvangt u van ons via de email een goedkeuring van uw aanvraag.

 

Stap 2: Na het opsturen van het ingevulde herroepingsformulier heeft de consument vervolgens nog 14 dagen de tijd om het product te retourneren. De retourneringskosten zijn voor rekening van de consument, tenzij de ondernemer aangeeft zelf de kosten te dragen. Stuur uw pakketje terug naar ons retouradres:
 
Luccio Engineering
Fostedina 14 A
1676EA Twisk

 

Of naar een ander adres als de ondernemer dit aangeeft.
 

Stap 3: Na retourontvangst zullen we u het volledige bedrag binnen 14 dagen terugbetalen, mits het product in goede orde retour ontvangen is.Klopt er iets niet aan het product (bijvoorbeeld defect) of komt het niet overeen met wat u gekocht heeft (bijvoorbeeld het verkeerde product geleverd)? Dan kunt u dit binnen twee maanden na ontdekking bij ons kenbaar maken.

Voor het retourneren moet u letten op de volgende zaken:

Let op of uw product niet tussen de uitzonderingen staat,
Zorg ervoor dat de producten indien mogelijk in de onbeschadigde, niet beschreven, originele fabrieksverpakking zit,
Zorg ervoor dat de retour compleet, niet gebruikt en onbeschadigd is,
Zorg ervoor dat u uw naam en het retourformulier bij de retourzending aanwezig is.


Aanvullende informatie met betrekking tot uw herroepingsrecht:

Na ontvangst van het product heeft de consument een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de "niet goed-geld terug" regeling. De aanbieder zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen de betaalde bedragen terugbetalen.

De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht binnen veertien dagen indien de betreffende goederen compleet en onbeschadigd geretourneerd worden, liefst zoveel mogelijk in of met de originele verpakking. Herroeping is ook mogelijk indien de goederen niet compleet en/of beschadigd zijn (na complete en onbeschadigde levering), maar alsdan zal de aanbieder in redelijkheid moeten worden vergoed voor de schade en/of het niet compleet zijn. De consument dient de leverancier na de afkoelingsperiode en bij een gebleken gebrek of onjuist geleverd product eerst een redelijke gelegenheid te gunnen alsnog het juiste product te leveren.

Beperkingen of uitsluitingen van het recht op ontbinding zijn alleen mogelijk ten gevolge van de specifieke aard van het product of de dienst. Deze beperkingen of uitsluitingen zullen duidelijk en met een verklaring voor de beperking of uitsluiting in het aanbod vermeld worden.